Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2002
Članak:
Postupanje sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve do donošenja novog Zakona o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01.) kunsko i devizno poslovanje pravnih osoba, a pogotovo otvaranje i vođenje kunskih i deviznih računa bili su regulirani potpuno drukčijim zakonima. Tako je devizno poslovanje, odnosno otvaranje i vođenje računa bilo regulirano samo Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlatom (Nar. nov., br. 91A/93., 32/02.), dok je kunsko poslovanje, odnosno otvaranje i vođenje kunskih računa bilo regulirano Zakonom o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 27/93., 97/00.).

Stupanjem na snagu Zakona o platnom prometu u zemlji, osim promjena koje je donio u načinu obavljanja tog prometa i njegovim nositeljima, promijenio se i dio deviznog poslovanja pravnih osoba.

O tim promjenama, a pogotovo o načinu otvaranja deviznih računa poslovnih subjekata, biti će više riječi u nastavku ovog članka. Osobito u svezi s najnovijom Odlukom HNB-a iz srpnja 2002.

Hashtags: