Planiranje kao tržišni koncept

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Planiranje kao tržišni koncept
Stranica:
9.
Autor/i:
Dr. sc. Branimir LOKIN
Sažetak:
Planiranje je, kao gospodarska, društvena i aktivnost na području znanosti, doživjelo bitne promjene u proteklih tridesetak godina. Izvorno definirano planiranje je, prema iluziji komunističke slike svijeta, značilo najprije negaciju parlamentarizma i demokracije, a onda tržišta i tržišnih sloboda, dok je u kapitalizmu prihvaćeno kao instrumentarij tehničke regulacije na segmentima sustava, poglavito u djelatnostima pod ingerencijom države. Nakon sloma komunizma, ali i pada keynesovog državnog kapitalizma, kojeg je zamijenio liberalizam pregnantno izražen u doktrini monetarizma, planiranje se neočekivano, pa čak stanovitom pogledu i paradoksalno izvornim liberalnim načelima, vraća kao aktualna tema i korisni instrumentarij tržišne artikulacije gospodarskih odnosa i vrijednosti. Također, primjećuje se snažno širenje prakse planiranja to u širokom dijapazonu od tvrtke do države na području teorije, metodske prakse i u istraživanju.
Hashtags: