Računovodstvo stjecanja i prodaje poslovnog udjela u d.o.o.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Računovodstvo stjecanja i prodaje poslovnog udjela u d.o.o.
Stranica:
11.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Poslovni život pun je kombinacija i promjena u vlasničkim odnosima kako bi se uspostavili oni odnosi u imovinskim i vlasničkim strukturama koji mogu biti pretpostavka nastavka uspješnog poslovanja. Te promjene nastaju u području vlasničkih odnosa, odnosa u pravima kad članovi društva steknu poslovne udjele u kapitalu, odnosno kad se poslovni udjeli prepuštaju drugima (prodaju), kad se oni povlače, nasljeđuju i kad na drugi način dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi. Koje porezne posljedice nastaju kod stjecanja i prodaje poslovnih udjela, te kako se procjenjuju i računovodstveno iskazuju promjene u društvima s ograničenom odgovornošću, pročitajte u ovom članku.
Hashtags: