Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Računovodstvo prodaje robe u komisiji
Stranica:
19.
Autor/i:
Zvonimir TRAMPUS
Sažetak:
Trgovačka društva u određenim slučajevima preuzimaju tuđe proizvode (robu) u komisiju, a to znači da kao komisionari prodaju proizvode (robu) u svoje ime, a za račun vlasnika (komitenta).

U strukovnom smislu prodaja robe (proizvoda) u komisiji pripada djelatnosti trgovačkih usluga, što utvr- đuje odredba čl. 16. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. do 109/01.).

U ovom članku razmatramo računovodstveno evidentiranje proizvoda i robe u komisiji, u skladu s propisima obveznog prava i propisima o porezu na dodanu vrijednost.

Hashtags: