Devetomjesečni statistički izvještaji dostavljaju se do 21. X. 2002.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Devetomjesečni statistički izvještaji dostavljaju se do 21. X. 2002.
Stranica:
41.
Autor/i:
Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Sažetak:
Kao što je to bilo potrebno i za dosadašnja ovogodišnja kvartalna razdoblja, tako je i za treći kvartal 2002. potrebno izraditi statistički izvještaj.

Statistički izvještaj za razdoblje siječanj - rujan 2002. treba se temeljem Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za razdoblje 2000. do 2002. (Nar. nov. br., 66/00. i 24/02.) dostaviti jedinici Financijske agencije prema sjedištu podnositelja i to na papirnom obrascu ili na magnetnom mediju, najkasnije do 21. listopada 2002. Nepridržavanje ove obveze kažnjava se prema čl. 42. Zakona o državnoj statistici (Nar. nov., br. 52/94.). Na obvezu ovog izvješćivanja, s osobitostima nekih poslovnih situacija, ukazujemo u ovome članku.

Proračuni i proračunski korisnici su, pored statističkog izvještaja na obrascu TSI-PR, Financijskoj agenciji obvezni dostaviti i jedan primjerak financijskog izvještaja na obrascima PR-RAS.

Hashtags: