Financijska izvješćivanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Financijska izvješćivanja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske
Stranica:
46.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Iako je tek od 25. srpnja 2002. u primjeni Zakon o tržištu vrijednosnih papira izvješćivanje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, koje je njime uređeno, nije novost. Obveza izvješćivanja za određena dionička društva bila je propisana i nevažećim Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima. Izvješćivanje za treći kvartal 2002., iako je uređeno odredbama prvonavedenoga zakona, radit će se jednako kao i sva dosadašnja kvartalna izvješća koja su se radila prema odredbama drugonavedenoga zakona.

Dakle izvješća za treće tromjesečje sadržajno će biti jednaka, dostavljat će se na jednak način i u istim rokovima kao i ovogodišnja polugodišnja izvješća.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira uredio je drukčije rokove izvješćivanja ovlaštenih osoba od onih koji su bili propisani Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima.

Osim izvješćivanja prema odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i ove godine društva za upravljanje fondovima i investicijski fondovi trebaju Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske dostaviti devetomjesečna financijska izvješća. Ona se dostavljaju u roku od 30 dana od zadnjeg dana izvještajnog tromjesečja. Za razdoblje siječanj - rujan 2002. to je 30. listopada 2002.

Obje skupine izvješća se u pravilu dostavljaju jedinici Financijske agencije.

Hashtags: