Propusti pri popunjavanju prvih financijskih izvještaja obveznika primjene proračunskog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Propusti pri popunjavanju prvih financijskih izvještaja obveznika primjene proračunskog računovodstva
Stranica:
47.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Proračun i proračunski korisnici, obveznici primjene proračunskog računovodstvenog sustava, trebali su do posebnim propisima određenih rokova dostaviti financijske izvještaje.

Neke izvještaje je obradilo Ministarstvo financija. Pri njihovoj obradi uočeni su stanoviti propusti koji se mogu po zajedničkim obilježjima svrstati u nekoliko prepoznatljivih skupina.

O uočenim propustima pišu naše suradnice iz Ministarstva financija.

Iako se financijski izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2002. dostavljaju u rokovima koji su nešto kraći no što su bili rokovi za dostavljanje polugodišnjih izvještaja, oni se sastavljaju na jednak način kao i polugodišnji financijski izvještaji.

O financijskim izvještajima - uključujući i one za devetomjesečno ovogodišnje razdoblje - pisali smo opširno u RRiF-u br. 7 od srpnja 2002.

Hashtags: