Pripremanje računovodstvenih izvješća za upravu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Pripremanje računovodstvenih izvješća za upravu
Stranica:
56.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Svaki ulagatelj kapitala u društvo čini to s nakanom ostvarivanja primjerene razine prinosa tog kapitala i to trajnošću poslovanja i prinosa. Na upravi je da svojim odlukama i umješnošću vođenja poslovnih aktivnosti osigura očekivani prinos kapitala, tj. njegovo neprekidno povećavanje. Za postignuće profitabilnosti kapitala uprava treba raspolagati odgovarajućim računovodstvenim informacijama. Te informacije po svojem sadržaju i učestalosti razlikuju se od onih koje su potrebne ulagateljima kapitala. Podrobnije o tome kako računovodstvo priprema informacije namijenjene potrebama uprave, čitajte u nastavku.
Hashtags: