Polica osiguranja kao specifična vrijednosnica

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Polica osiguranja kao specifična vrijednosnica
Stranica:
75.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan MODRIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Osnovni dokument u poslovanju između osiguravatelja i osiguranika je polica osiguranja. Taj dokument je i ugovor i vrijednosnica. Ugovor je zato što sadrži sve elemente koje ugovor i treba sadržavati, a koje je propisao Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91. do 112/99.). Polica osiguranja sadrži i neke elemente kao i vrijednosni papir, znači da je novčani dokument koji se monetizira u ugovorenim rokovima kod osiguravatelja i kod osiguranika.

Svaki novčani dokument je i knjigovodstveni dokument ili podloga za sastavljanje temeljnice o knjiženju prihoda i troškova. Polica je podloga za knjiženje prihoda kod osiguravatelja i istodobno je podloga za knjiženje troškova kod osiguranika. Kada se dogodi osigurani rizik, odnosno osigurani slučaj, polica se monetizira kod osiguranika kojemu nastaju prihodi iz osiguranja, a osiguravatelju nastaje trošak, odnosno izdatak. S obzirom na to da se uz policu prilažu posebni i opći uvjeti osiguranja, prije utvrđivanja obveze osiguravatelja provodi se procedura utvrđivanja rizika, veličina štete i veličina odštete koju osiguravatelj nadoknađuje.

Osim toga, polica osiguranja je specifičan ugovorni i vrijednosni dokument koji vrijedi samo za osiguranika i osiguravatelja, a njegov prijenos, odnosno indosament je uvjetovan nizom čimbenika koji vrijede ako se ugovorne strane dogovore i ako nastane osigurani slučaj, odnosno šteta po osiguranoj stvari. Indosament je uvjetovan specifično za svaku vrstu police, i to posebno za imovinska osiguranja, pomorska osiguranja, a posebne specifičnosti imamo i kod životnih osiguranja. O svim tim značajkama i mogućnostima uporabe police kao instrumenta osiguranja, o tome u nastavku članka.

Hashtags: