Neki aspekti primjene posebnih poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Neki aspekti primjene posebnih poreza
Stranica:
101.
Autor/i:
Oskar CUKROV, dipl. oec.
Sažetak:
U nastavku se daje komentar te iznosi mišljenje glede primjene nekih odredaba iz zakona o posebnim porezima koje su na određeni način specifične ili nedorečene te kod primjene u praksi izazivaju osobitu pažnju kako glede postupanja poreznih obveznika, tako i glede postupanja poreznoga tijela. Razlika je u tome što su porezni obveznici u obvezi ispunjenja propisanih poreznih obveza, a porezna tijela u obvezi nadzora nad postupanjem poreznih obveznika i ispunjenjem njihovih poreznih obveza sukladno zakonu.

Pretpostavka ispravnome postupanju ili ispravnoj primjeni propisa je da je propis prethodno ispravno shvaćen od strane poreznoga obveznika i poreznoga tijela ili ispravno objašnjen od tijela koje ga je donijelo.

Hashtags: