Produženje roka naplate potraživanja iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Produženje roka naplate potraživanja iz inozemstva
Stranica:
132.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Domaće pravne osobe trebaju izvezenu robu i usluge naplatiti u općem roku od 150 dana, odnosno izvezenu robu i usluge u zemlje Zajednice nezavisnih država, u roku od 180 dana od dana kada je roba izvezena, odnosno usluga obavljena. Ovaj rok se može, na temelju pisanoga zahtjeva pravne osobe, a po izdanom rješenju Hrvatske narodne banke o produženju roka naplate izvezene robe i usluga, produžiti najduže, u pravilu, za idućih 60 dana. Produženje može biti samo jednokratno.

Rok naplate izvoza određenih roba i usluga može biti i duži od na prethodno naveden način utvrđenih rokova naplate. Za neke od tih rokova ponekad i ne treba tražiti odobrenje Hrvatske narodne banke. Riječ je o relativno manjem broju izvoznih poslova u odnosu na one za koje se treba tražiti produženje roka naplate.

S obzirom na to da nema zapreke da se gotovinski promet u odnosima s inozemstvom pretvori u kreditni posao, potrebno je upozoriti i na to da se kreditnim poslom smatra i posao u kojem je plaćanje i naplata ugovoreno do 150 dana, ali je izmjenama ugovora produžen rok plaćanja preko toga.

Propis kojim je uređeno produženje roka naplate izvezene robe i usluga je Odluka o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga. O tome više pročitajte u ovom članku.

Hashtags: