Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja
Stranica:
145.
Autor/i:
Mr. sc. Mario SPREMIĆ
Sažetak:
U modernom poslovanju sve više kompanija, institucija, ljudi i organizacija dijeli sve više informacija koje se prenose raznim komunikacijskim kanalima, prije svega Internetom. Komunikacija putem Interneta je, po definiciji, otvorena i bez formalnih mehanizama kontrole, što je u suprotnosti s temeljnim preduvjetima odvijanja sigurna i neometana poslovanja: privatnosti, autentifikaciji, integritetu i nemogućnosti osporavanja transakcija. S obzirom na stalan rast opsega elektroničkog poslovanja, sigurnost postaje osnovnim preduvjetom i sve važnijim čimbenikom njegova neometanog odvijanja. Rizici zloporabe elektroničkog poslovanja izrazito su visoki, što pred kompanije koje posluju u novoj ekonomiji nameće imperative njihova sustavna upravljanja i kontrole.
Hashtags: