Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Sažetak:
Ustavom Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. ukinuto je društveno vlasništvo i uspostavljen vlasničkopravni sustav koji jamči pravo vlasništva i naslje đivanja. Time je položen ustavni temelj obveze vraćanja imovine koju je tadašnja država oduzela u razdoblju od 15. svibnja 1945. do 25. lipnja 1991. i prenijela u društveno vlasništvo.
Hashtags: