Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Vlastita potrošnja može se definirati kao izuzimanje dobara i usluga iz poduzetničke sfere za nepoduzetničke (privatne) potrebe. Oporezivanjem vlastite potrošnje želi se prilikom krajnje potrošnje izjednačiti položaj poduzetnika i ostalih potrošača. Drugim riječima, želi se poništiti odbitak pretporeza koji je poduzetnik ostvario prilikom nabave dobara i usluga u poduzetničke svrhe, a koje on kasnije koristi u nepoduzetničke svrhe. Izuzimanje dobara i usluga koje poduzetnik bez naknade izvrši u nepoduzetničke svrhe ne mora biti isključivo u njegovu korist, već može biti učinjeno i u korist drugih osoba.
Hashtags: