Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Josip PETKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Promjenama Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) od 4. studenoga 2000. (unesenom u pročišćeni tekst Ustava) kao i promjenom Ustava od 28. ožujka 2001. izmijenjene su i dopunjene neke odredbe koje se odnose na sastav i nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud). Te promjene Ustava, u odnosu na do tada važeći Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/ 99., u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) sadrže:
    neke izmjene određenih izraza ili sintagmi,
  • promjene u odnosu na postupak,
  • bitne promjene u nadležnosti.
Radi izmjena Ustava trebalo je Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske uskladiti s Ustavom, što je i učinjeno Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: UZIDUZ), koji je stupio na snagu 15. ožujka 2002. Njime su izmijenjene, ukinute ili dopunjene odnosno unesene nove odredbe u Ustavni zakon. Jednu od dopunjenih odredaba - članak 9.a UZIDUZ-a, odnosno 63. prema pročišćenom tekstu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 49/02.), prikazat ćemo u ovom članku. Uz to, vezanu uz navedenu odredbu, daje se i prikaz ustavnosudske prakse.
Hashtags: