Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica
Stranica:
65.
Autor/i:
Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo značajan je čimbenik u obavljanju trgovačke djelatnosti, kojem se i prema intenciji zakonodavca izraženoj u Zakonu o trgovini, te u podzakonskim propisima za provedbu ovog Zakona, mora posvetiti odgovarajuća pažnja.

Međutim, u praktičnoj primjeni ovih propisa javljaju se nejasnoće, nepravilnosti i dvojbe na koje ukazuje autor ovog članka.

Hashtags: