Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Stranica:
70.
Autor/i:
Fran BINIČKI, dipl. iur.
Sažetak:
Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Stoga se poljoprivredno zemljište koristi, zaštićuje i njime raspolaže na način određen zakonom.

Uređujući materiju o poljoprivrednom zemljištu, zakonodavac je nizom zakonskih i podzakonskih normi veliku pozornost posvetio upravo raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Hashtags: