Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vinka LONGIN PEŠ, dipl. iur.
Sažetak:
Novi europski pravni poredak ima multinacionalno obilježje gledom na način nastanka te na činjenicu da se njegove pravne norme odnose na adresate neovisno o njihovoj državnoj pripadnosti.

Sustav pravnih normi europskog prava određuje postupak putem kojeg institucije Europske unije donose odluke i uređuju svoje međusobne odnose. U obliku uredbi, općih i pojedinačnih odluka, direktiva i preporuka on institucijama pruža sredstvo donošenja pravnih instrumenata obvezujućih za države članice i za njihove građane.

Hashtags: