Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica
  • Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji - preuzimanje plaćanja poreza na promet nekretnina
  • Utvrđivanje osnovice pri oporezivanju nekretnina - vrijednost zemljišta i naknade za komunalno uređenje zemljišta
Hashtags: