Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
  Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno članku 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno članku 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Otpis poreza na tvrtku
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
 • Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 • Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila, pri podjeli imovine jednog društva na dva
 • Posebni porez na naftne derivate - dodavanje aditiva
 • Predlaganje pokretanja stečajnih postupaka sukladno čl. 41. Zakona o platnom prometu u zemlji
 • Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine
 • Prijenos sredstava s deviznog računa na blokirani transakcijski račun
 • Preknjiženje poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te doprinosa za zapo- šljavanje
 • Plaćanje članarine turističkim zajednicama
 • Postupanje sukladno odredbama čl. 41. Zakona o platnom prometu u zemlji - prijava poslovnih subjekata koji imaju nenamirene obveze neprekidno 60 dana
Hashtags: