Računovodstvene politike poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Računovodstvene politike poduzetnika
Stranica:
17.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sažetak:
Računovođe se nalaze pred sastavljanjem desetih godišnjih financijskih izvješća primjenjujući MRS-ove računovodstvene politike. Obveza predočavanja računovodstvenih politika u bilješkama uz financijska izvješća, prisiljava računovođe i članove uprava na preispitivanje, dopunjavanje i izmjene postojećih računovodstvenih politika, kako bi informacije koje donose financijska izvješća bile što razumljivije korisnicima.

U praksi se još uvijek javljaju dvojbe oko postupka donošenja odluke o računovodstvenim politikama, te obliku i sadržaju odluke. Ovo potvrđuju učestali upiti upućeni savjetnicima u Uredništvu časopisa RRiF, poglavito u vrijeme priprema za godišnje financijsko izvješćivanje. U nastavku članka donosimo uz ostalo primjer odluke o računovodstvenim politikama poduzetnika.

Hashtags: