Računovodstvo, revizija i financije

rrif - 12.2002, str. 10
Izmjene u oporezivanju dohodaka i obračunu doprinosa
rrif - 12.2002, str. 12
Računovodstvene politike poduzetnika
rrif - 12.2002, str. 17
Knjiženje donacije kao porezno priznatog troška
rrif - 12.2002, str. 22
Kontrolno-analitički postupci u pripremi zaključnog računa
rrif - 12.2002, str. 28
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
rrif - 12.2002, str. 68
Pravni, porezni i računovodstveni položaj prigodnih poklona
rrif - 12.2002, str. 76
Revizija računovodstvenih procjena
rrif - 12.2002, str. 83
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 12.2002, str. 87
Jedinstveni registar računa
rrif - 12.2002, str. 91
Poslovanje s mjenicama
rrif - 12.2002, str. 95
Osiguranje naplate potraživanja u inozemstvu
rrif - 12.2002, str. 103
Uloga stručnog povjerenstva u postupcima nabava malih vrijednosti
rrif - 12.2002, str. 107
Neka pitanja kupoprodaje društvenih stanova
rrif - 12.2002, str. 109
Porezi u svezi s dopuštenim i prekomjernim kalom, rasipom, kvarom i lomom temeljem odluka HGK
rrif - 12.2002, str. 113
Prijava u registar obveznika PDV-a
rrif - 12.2002, str. 123
Izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza
rrif - 12.2002, str. 127
Godišnji popis kod fizičkih osoba i primjena odluka Obrtničke komore
rrif - 12.2002, str. 133
Promjene u Carinskom zakonu
rrif - 12.2002, str. 140
Klauzule u međunarodnom prijevozu dobara
rrif - 12.2002, str. 144
Konačni obračun poreza iz plaća koje nisu redovito isplaćivane u 2002. godini
rrif - 12.2002, str. 147
"Operativno planiranje", prof. dr. sc. Nidžare Osmanagić Bedenik
rrif - 12.2002, str. 151
Novi Propisi
rrif - 12.2002, str. 152
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 12.2002, str. 153
Poslovne obavijesti
rrif - 12.2002, str. 154
Objava rezultata poslovanja
rrif - 12.2002, str. 172