Računovodstvo, revizija i financije 12/2002

Web izdanje 8,99
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Izmjene u oporezivanju dohodaka i obračunu doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvene politike poduzetnika
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Knjiženje donacije kao porezno priznatog troška
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi zaključnog računa
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, ovl. rač.
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Pravni, porezni i računovodstveni položaj prigodnih poklona
Autori: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija računovodstvenih procjena
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Jedinstveni registar računa
Autor: Vesna KAVUR, dipl. iur.
Poslovanje s mjenicama
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Osiguranje naplate potraživanja u inozemstvu
Autor: Ružica ADAMOVIĆ, dipl. oec.
Uloga stručnog povjerenstva u postupcima nabava malih vrijednosti
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Neka pitanja kupoprodaje društvenih stanova
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Porezi u svezi s dopuštenim i prekomjernim kalom, rasipom, kvarom i lomom temeljem odluka HGK
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava u registar obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis kod fizičkih osoba i primjena odluka Obrtničke komore
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene u Carinskom zakonu
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Klauzule u međunarodnom prijevozu dobara
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Konačni obračun poreza iz plaća koje nisu redovito isplaćivane u 2002. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
"Operativno planiranje", prof. dr. sc. Nidžare Osmanagić Bedenik
Autor: Prof. dr. sc. Maja LAMZA-MARONIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja