Kontrolno-analitički postupci u pripremi zaključnog računa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi zaključnog računa
Stranica:
28.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Problematika zaključnog računa i prvih pripremnih radnji započinje s inventurom. O tome su dani naputci u prošlom broju od str. 50. dalje. U ovom radu iznosimo pregled nekih kontrolnih postupaka provedenih knjiženja na pojedinim kontima. Redoslijed je učinjen rasporedom konta u našem Računskom planu. Osim podsjećanja na moguće kontrolne postupke, uz neka pitanja dani su sažeti odgovori o postupanju kako to nalažu propisi ili pravila struke. Nadamo se da će vam taj podsjetnik biti od koristi.
Hashtags: