Knjiženje donacije kao porezno priznatog troška

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Knjiženje donacije kao porezno priznatog troška
Stranica:
22.
Autor/i:
Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U posljednjem mjesecu ove kalendarske godine mnogi će poduzetnici "prostudirati" svoje troškove, pri čemu će posebnu pozornost dati onima koji s motrišta poreza na dobitak neće biti porezno priznati rashodi kod izrade završnog računa. Donacije i sponzorstva vrlo se lako mogu naći u ovoj skupini troškova ako prelaze svotu od 2% ukupnog prihoda iz prošle godine i ako nisu doznačeni u svrhe i osobama koji su navedeni u Zakonu o porezu na dobit. Upravo stoga članak naše suradnice - savjetnice u Ministarstvu financija, pomoći će poduzetnicima i njihovim računovođama da otklone preostale dvojbe u svezi s donacijama i još jednom provjere ispravnost knjiženja donacija i sponzorstva u svojim poslovnim knjigama.
Hashtags: