Pravni, porezni i računovodstveni položaj prigodnih poklona

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Pravni, porezni i računovodstveni položaj prigodnih poklona
Stranica:
76.
Autor/i:
Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Uobičajeno je da poslodavci darivaju radnike u vrijeme božićnih blagdana a njihovu djecu prigodom Svetoga Nikole, pa se ponovo nametnu pitanja je li utvrđeno pravo radnika na prigodne poklone, koji je porezni položaj tih poklona i konačno kako te poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama. Najčešće se u praksi porezni položaj poklona odnosno njihova vrijednost koja se može isplatiti ili darivati bez poreznog opterećenja izjednačuje s pravom radnika na poklone. Upravo na to želimo skrenuti pozornost, da najprije treba utvrditi je li nekim aktom s područja radnog prava, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom utvrđeno to pravo, a tek onda treba utvrditi porezni položaj tih poklona. Ako to pravo nije utvrđeno niti jednim od spomenutih akata, nema zapreke da o tome donese odluku poslodavac. Na knjigovođama je da obave isplatu, obračunaju porez, ako vrijednost poklona premašuje porezno dopuštenu svotu odnosno vrijednost poklona, a zatim proknjiže taj poslovni događaj. O tome pišemo u ovome članku.
Hashtags: