Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Pripreme godišnjeg obračuna u proračunskom računovodstvu
Stranica:
68.
Autor/i:
Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
I u računovodstvenom sustavu proračunskog računovodstva popis imovine i obveza je nezaobilazna i obvezna radnja svih obveznika primjene ovog sustava koji se, osim iznimaka propisanih posebnim propisima, treba obaviti krajem svake godine.

S obzirom na to da se u proračunskom računovodstvu koje se primjenjuje od 1. siječnja 2002. po prvi put knjigovodstveno iskazuju popisne razlike, postoje neke dvojbe oko njihova knjiženja.

O godišnjem popisu pisano je u RRiF-u br. 11/02., str. 54. Pretežiti dio općih pojašnjenja i akata o popisu se može izravno ili uz odgovarajuće prilagodbe primijeniti na obveznike primjene proračunskog računovodstva.

Hashtags: