Prijava u registar obveznika PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Prijava u registar obveznika PDV-a
Stranica:
123.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Poduzetnici - pravne i fizičke osobe koji postaju obveznici PDV-a od 1. siječnja 2003. po sili Zakona zbog prekoračenja granične svote prometa tijekom 2002. ili temeljem vlastite odluke (mali poduzetnici), koji dobrovoljno žele ući u sustav i postati obveznici PDV-a, neovisno o veličini ostvarenog prometa u prethodnoj godini, trebaju podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika PDV-a. Prijava se podnosi na propisanom Obrascu P-PDV a predaje se u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu za pravne odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe. Krajnji rok za podnošenje prijave je 15. siječnja 2003., za poduzetnike koji ulaze u sustav PDV-a po sili zakona, a oni koji ulaze dobrovoljno trebaju izvijestiti Poreznu upravu do kraja godine. Do navedenog roka o svom poreznom statusu, da li žele ostati u sustavu PDV-a ili žele izaći iz sustava, moraju se pismeno izjasniti i svi poduzetnici koji su zbog prekoračenja granične svote prometa u 2001. postali obveznici PDV-a od 1. 1. 2002., a pri čemu im je vrijednost oporezivih isporuka tijekom 2002. bila manja od 85.000,00 kn. Novoregistrirani poduzetnici koji će prvi put početi obavljati djelatnost tijekom 2003. i žele ući u registar obveznika PDV-a, obvezni su prijavu na P-PDV obrascu podnijeti odmah s prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje poduzetničke djelatnosti.
Hashtags: