Izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a i promjena načina obračunavanja poreza
Stranica:
127.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Promjena statusa poreznih obveznika, neovisno radi li se o izlasku ili ulasku u sustav PDV-a, ponovnom ulasku ili prijelazu na oporezivanje prema izdanim, odnosno naplaćenim računima, u pravilu se najčešće doga đa na kraju poslovne godine.

Razdoblje mjeseca prosinca je upravo vrijeme u kojemu poduzetnici trebaju odlučiti o svojem poreznom statusu te o tome izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave, a o čemu treba pritom voditi računa pročitajte u nastavku članka.

Hashtags: