Porezi u svezi s dopuštenim i prekomjernim kalom, rasipom, kvarom i lomom temeljem odluka HGK

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Porezi u svezi s dopuštenim i prekomjernim kalom, rasipom, kvarom i lomom temeljem odluka HGK
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom se članku ukazuje na posebnosti kako s poreznog i s knjigovodstvenog motrišta na dopuštene utvrđene Odlukom Hrvatske gospodarske komore) prekomjerne gubitke - manjkove, na robi te zalihama koji su utvrđeni u godišnjem popisu i to u primjerima za nekoliko različitih djelatnosti.

Ovakav primjer obračuna mogu koristiti i ostali poduzetnici, odnosno ostale djelatnosti za koje nisu donesene službene odluke nadležnog tijela, a temeljem vlastitih odluka društva o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma.

Napominjemo da smo o godišnjem popisu (inventuri) s primjerima akata pisali u časopisu RRiF br. 11/02., str. 54.

Hashtags: