Revizija računovodstvenih procjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Revizija računovodstvenih procjena
Stranica:
83.
Autor/i:
Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Računovodstvene procjene se uključuju u financijska izvješća kao rezultat prosudbe menadžmenta u uvjetima neizvjesnosti. Prema tome, za računovodstvene procjene u financijskim izvješćima odgovoran je menadžment. Isto tako, važno je naglasiti da se, iz razloga što se računovodstvene procjene provode u uvjetima neizvjesnosti, pojavljuje veća vjerojatnost značajnih pogrešaka. Revizori moraju računovodstvenim procjenama posvetiti posebnu pozornost zbog neizvjesnosti i približnih svota kojima se iskazuju računovodstvene procjene.

O tome kako revizori moraju postupati kada se tijekom revizije financijskih izvješća suoče s računovodstvenom procjenom, čitajte u nastavku članka.

Hashtags: