Jedinstveni registar računa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Jedinstveni registar računa
Stranica:
91.
Autor/i:
Vesna KAVUR, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatska narodna banka je, sukladno ovlastima dobivenim na temelju odredaba Zakona o platnom prometu u zemlji, uredila vođenje i sadržaj odnosno način korištenja podataka iz Jedinstvenog registra računa.

Jedinstveni registar računa vodi Financijska agencija.

S obzirom na to da su neki podatci iz Jedinstvenoga registra računa javni dok neki to nisu, odnosno namijenjeni su samo ovlaštenim korisnicima, pristup podatcima iz Jedinstvenoga registra računa propisan je na različite načine.

Kako pristupiti javnim i drugim podatcima pojašnjeno je ovim člankom.

Hashtags: