RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uobičajeno je da poslodavci darivaju radnike u vrijeme božićnih blagdana a njihovu djecu prigodom Svetoga Nikole, pa se ponovo nametnu pitanja je li utvrđeno pravo radnika na prigodne poklone, koji je porezni položaj tih poklona i konačno kako te poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama. Najčešće se u praksi porezni položaj poklona odnosno njihova vrijednost koja se može isplatiti ili darivati bez poreznog opterećenja izjednačuje s pravom radnika na poklone. Upravo na to želimo skrenuti pozornost, da najprije treba utvrditi je li nekim aktom s područja radnog prava, ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom utvrđeno to pravo, a tek onda treba utvrditi porezni položaj tih poklona. Ako to pravo nije utvrđeno niti jednim od spomenutih akata, nema zapreke da o tome donese odluku poslodavac. Na knjigovođama je da obave isplatu, obračunaju porez, ako vrijednost poklona premašuje porezno dopuštenu svotu odnosno vrijednost poklona, a zatim proknjiže taj poslovni događaj. O tome pišemo u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)