RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. 1. 2003. obveznici plaćanja doprinosa su fizičke osobe koje ostvaruju primitka od drugih samostalnih djelatnosti. U praksi ih prepoznajemo kao naknade za rad u nadzornim odborima i sl., po ugovoru o djelu akvizitera, agenata, sudskih vještaka, trgovačkih putnika i svih drugih osoba koje ostvaruju primitke izvan radnog odnosa ili obavljanjem trajne samostalne djelatnosti. U svezi s tim promijenjen je i način obračuna poreza na dohodak a uvedeno je i plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Doprinosima ne podliježu samo autorski honorari. O tome pišemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)