III. Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije u međuobračunskim razdobljima u 2003.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
III. Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije u međuobračunskim razdobljima u 2003.
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
    Propisi
  • Postupovna pitanja na donošenje odluke o obračunskim radnjama
  • Bitna određenja u pristupu obračunu amortizacije
  • Primjena amortizacijskih stopa
  • Ulaganja koja dovode do aktiviranja obračuna amortizacije
  • Potpuni, dodatni ili djelomični otpis opreme i poslovnih objekata
  • Polugodišnji obračun amortizacije
  • Vrijednosna usklađenja i procjene tijekom godine
Hashtags: