Računovodstvo, revizija i financije 7/2003

Web izdanje 8,99
Labirint
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Ukidanje ograničenja u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Polugodišnja financijska izvješća za trgovačka društva u 2003.
I. Polugodišnji međuobračun i financijska izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
II. Naknade, članarine i doprinosi - obveza plaćanja tijekom 2003. godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine i obračun amortizacije u međuobračunskim razdobljima u 2003.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2003.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2003. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Statistički izvještaji za prvo polugodište 2003.
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Izmjene u korporativnom financijskom izvješćivanju EU - iznimke za mala i srednja društva
Autor: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Polugodišnji izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Primjena novih standardiziranih obrazaca naloga za plaćanje HUB 1 i HUB 1-1
Autor: Martina ETLINGER, dipl. oec.
Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije
Autori: Prof. dr. sc. Tihomir HUNJAK
Doc. dr. sc. Milivoj REĐEP
Prestala obveza PDV-a na nenaplaćeni izvoz
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku porezom po odbitku
Autor: Goran SIROVEC, dipl. oec.
Što donosi novi Pravilnik o porezu na dohodak
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Paušalno oporezivanje dohotka
Autori: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Lidija BIJELONJIĆ, dipl. oec.
Povrat plaćenog PDV-a na nabavljenu opremu znanstvenih ustanova u 2003.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse (II.)
Autor: N. D.
Mjenjačko poslovanje obrtnika
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sustav i kontrola cijena određenih proizvoda
Autor: Zvonimir TRAMPUS
Povrat domaće robe iz inozemstva
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Hrvatska bankovna industrija danas
Autor: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Rentabilnost ulaganja u obrazovanje
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BARIĆ
Prava iz zdravstvenog osiguranja osoba koje povremeno ostvaruju primitke
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Plaće, naknade i druga materijalna prava javnih službenika i namještenika
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Poslovne obavijesti