V. Promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2003. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
V. Promjena visine predujmova poreza na dobitak u 2003. godini
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
    Uvod
  • Utvrđivanje visine te način plaćanja predujmova poreza na dobitak u 2003. godini
  • Utvrđivanje visine mjesečnog predujma za nove porezne obveznike
  • Utvrđivanje predujmova u slučaju iskazivanja gubitka, prestanka rada poduzeća te likvidacije
  • Kako se utvrđuju predujmovi fizičkih osoba koje su od 1. 1. 2003. postale obveznici poreza na dobitak
  • Promjena visine predujma poreza na dobitak tijekom 2003.
  • Zaključak
Hashtags: