II. Naknade, članarine i doprinosi - obveza plaćanja tijekom 2003. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
II. Naknade, članarine i doprinosi - obveza plaćanja tijekom 2003. godine
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Uvodne napomene
  • Naknade za šume
  • Članarina u turističkim zajednicama
  • Boravišna pristojba
  • Plaćanje članarine i doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori
  • Naknada za eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina
Hashtags: