Paušalno oporezivanje dohotka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Paušalno oporezivanje dohotka
Stranica:
94.
Autor/i:
Autori: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Lidija BIJELONJIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/ 00. i 150/02. - u nastavku teksta: Zakon), člankom 32. je propisana mogućnost paušalnog utvrđivanja dohotka odnosno paušalnog oporezivanja.

Za propisivanje samostalnih djelatnosti, koje se mogu paušalno oporezivati te način utvrđivanja visine paušalnog dohotka odnosno poreza, ovlašten je ministar financija i to po prijedlogu nadležnih strukovnih komora.

Na temelju te ovlasti ministar financija je donio Pravilnik o samostalnim djelatnostima koje se mogu pau- šalno oporezivati te načinu utvrđivanja i oporezivanja paušalnog dohotka koji je objavljen u Nar. nov., br. 90/ 03. (u nastavku teksta: "Pravilnik o paušalnom dohotku"), a stupio je na snagu danom objave, to jest 31. svibnja 2003.

U prijelaznim i završnim odredbama toga Pravilnika (čl. 13., st. 1.) propisana je mogućnost paušalnog utvrđivanja dohotka i plaćanje paušalnog poreza već i u 2003. godini, i to počevši od mjeseca srpnja. U nastavku obrazlažemo propisana rješenja i potrebne postupke.

Hashtags: