Plaće, naknade i druga materijalna prava javnih službenika i namještenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Plaće, naknade i druga materijalna prava javnih službenika i namještenika
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Željka OBRADOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Načela za određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama uređuju se Zakonom o plaćama u javnim službama. U primjeni je Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Što novoga u području radnog prava donosi Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike, piše autorica članka.

Hashtags: