Ukidanje ograničenja u deviznom poslovanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Ukidanje ograničenja u deviznom poslovanju
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Sažetak:
Zakon o deviznom poslovanju (u nastavku: Zakon) stupio je na snagu 18. lipnja 2003. Objavljen je u Narodnim novinama br. 96 od 10. lipnja 2003.

Njime je, poglavito u području kapitalnih poslova, nastavljen proces sužavanja ograničenja pri deviznom poslovanju i rezidenata i nerezidenata.

Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka trebaju, radi operacionalizacije Zakona o deviznom poslovanju, do polovice rujna 2003. donijeti set provedbenih propisa. Do njihova donošenja primjenjivat će se velik dio Zakonom navedenih, a do 18. lipnja primjenjivanih propisa.

Na što trebaju usmjeriti osobitu pozornost domaći poduzetnici u svezi s primjenom Zakona upozorava autor članka.

Hashtags: