Polugodišnji izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Polugodišnji izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za 2003.
Stranica:
60.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 74/02., 3/03. i 12/ 03. - dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Novi Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 96/03.) koji je u primjeni od 1. srpnja 2003. nije donio niti će donijeti značajnije promjene u području financijskog izvještavanja proračuna i proračunskih korisnika. Vjerojatno će tijekom godine doći do terminološkog usklađenja Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu s odredbama Zakona o proračunu, što se neće odraziti na obvezu, rokove i sadržaj financijskih izvještaja. O tome ćemo na vrijeme dati dodatne naputke.
Hashtags: