Povrat plaćenog PDV-a na nabavljenu opremu znanstvenih ustanova u 2003.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Povrat plaćenog PDV-a na nabavljenu opremu znanstvenih ustanova u 2003.
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pravo povrata PDV-a, predstavlja "lex specialis" i daje povlašten položaj određenim ustanovama, jer nije predviđeno temeljnim propisima koji uređuju oporezivanje PDV-om, odnosno Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 73/00.) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 58/03.). nego čl. 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (Nar. nov., br. 154/02.) Zaračunani PDV u računima dobavljača mogu vratiti navedene ustanove koje u pravilu nisu upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a uz zadovoljenje propisanih uvjeta koje navodimo u nastavku članka.
Hashtags: