Statistički izvještaji za prvo polugodište 2003.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Statistički izvještaji za prvo polugodište 2003.
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Sažetak:
Polugodišnji statistički izvještaj o poslovanju trgovačkih društava (poduzetnika iz privrede i neprivrede, banaka i štedionica, društava za osiguranje) i neprofitnih organizacija u 2003. ostaju sadržajem i oblikom jednaki kao prethodne 2002. godine.

Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2003. godinu, koji se nalazi u proceduri donošenja u Hrvatskom saboru, obvezuju se trgovačka društva na predavanje statističkih izvještaja za razdoblje siječanj - lipanj 2003.

Hashtags: