Prestala obveza PDV-a na nenaplaćeni izvoz

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Prestala obveza PDV-a na nenaplaćeni izvoz
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Izvoz dobara je uvjetno oslobođen poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), ako je naplata obavljena u rokovima i prema drugim uvjetima iz deviznih propisa. Izvoz usluga organiziranog boravka inozemnih turista se pak uvjetno oporezuje nultom poreznom stopom ako je naplata obavljena doznakama iz inozemstva. Goleme promjene koje su nastupile 18. lipnja 2003. od kada je u primjeni novi Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.) imaju utjecaja na ova uvjetna oslobođenja. O čemu se radi, u nastavku članka.
Hashtags: