Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2003
Članak:
Upravljanje rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava pomoću Monte Carlo simulacije
Stranica:
73.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Tihomir HUNJAK
Doc. dr. sc. Milivoj REĐEP
Sažetak:
Procjena potrebe za obrtnim kapitalom je važan čimbenik poslovnog uspjeha. Zato je u ovome radu ukazano kako se upravlja rizicima u planiranju trajnih obrtnih sredstava, te kako se može koristiti Monte Carlo simulacija. Menadžment ima zadatak identificirati najznačajnije moguće izvore rizika procjene potrebnih trajnih obrtnih sredstava i usmjeravati ih. U radu je pokazano kako se u obavljanju tog zadatka menadžer može osloniti na rezultate relativno jednostavne simulacije na financijskom modelu za izračun trajno potrebnih obrtnih sredstava. O tome čitajte u nastavku članka.
Hashtags: