Primjena novog Zakona o proračunu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Primjena novog Zakona o proračunu
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Andreja KUSAKOVIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 18. svibnja 2003. donio je Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 96/03., u nastavku: Zakon), koji se primjenjuje od 1. srpnja 2003. Toga dana, nakon gotovo osmogodišnje primjene, dotadašnji Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 92/ 94.), prestao je vrijediti. Više o tome u nastavku.

U ovom članku nije obrađen dio Zakona koji se odnosi na proračunsko računovodstvo, financijsko izvješćivanje, izvještaje o izvršenju proračuna, godišnji obračun proračuna i bilancu dugotrajne imovine i nadzor.

Hashtags: