Mjerenje uspješnosti u hrvatskom javnom sektoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Mjerenje uspješnosti u hrvatskom javnom sektoru
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:
U javnom sektoru i prije stupanja na snagu Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 96/03.) koji uvodi u javni sektor novi način planiranja, osjetila se potreba za planiranjem proračuna po programima te za mjerenjem uspješnosti. Pod mjerenjem uspješnosti se razumije stalno praćenje i izvještavanje o uspješnosti programa usmjerenih na ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ono pokazuje je li program ispunio svoju osnovnu svrhu ili cilj. U širem smislu, mjerenje uspješnosti omogućuje institucijama javnog sektora da prate postignuti napredak u provedbi programa te osigurava informacije menadžerima javnog sektora potrebne u procesu donošenja odluka. Time se neizravno mjeri i uspješnost menadžmenta javnog sektora.
Hashtags: