Upravljanje naplatom potraživanja (osvrt na osiguravateljstvo)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Upravljanje naplatom potraživanja (osvrt na osiguravateljstvo)
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan MODRIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku cilj je ukazati na potrebe upravljanja svim potraživanjima, utvrđivati rizike od nenaplativosti, rezervirati takva potraživanja i procjenjivati ostale troškove koji su vezani uz naplatu tih potraživanja. Objasniti zašto se potraživanja od kupaca drže neproduktivnom imovinom i istražiti na koji način takva potraživanja pretvoriti u novac, odnosno imovinu koja donosi prinos. Podrobnije o tome čitajte u nastavku članka.
Hashtags: