Izbor najpovoljnije ponude za osiguranje imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Izbor najpovoljnije ponude za osiguranje imovine
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Sažetak:
Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01., u nastavku: Zakon) određuje i pojašnjava pojam najpovoljnije ponude definirajući je kao prihvatljivu ponudu, sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom robe, usluga ili radova koji su traženi u dokumentaciji za nadmetanje.

S obzirom na to da je moguće, osim u nekim okolnostima, kao najpovoljniju ponudu odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu preporuča se, zbog dobrog gospodarskog ponašanja, njezina primjena.

Prijedlog kriterija koje je uputno koristiti pri izračunu ekonomski najpovoljnije ponude za osiguranje imovine i kako je uz primjenu predloženih kriterija izračunati predlaže se u ovom članku.

Hashtags: