Životna osiguranja i porez na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Životna osiguranja i porez na dohodak
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveznicima poreza na dohodak koji plaćaju premije životnog osiguranja mogu se plaćene premije priznati u izdatke a najviše do 1.050,00 kn mjesečno odnosno 12.600,00 kn godišnje. Priznavanjem izdataka s te osnove smanjuje se porezna obveza a rezultat toga je povrat poreza na dohodak koji se ostvaruje podnošenjem porezne prijave. Uvjet za korištenje porezne olakšice je da je ugovaratelj i korisnik osiguranja fizička osoba - zaposlenik ili neki drugi obveznik poreza na dohodak. Ako premiju osiguranja u ime svoga zaposlenika ugovara i plaća poslodavac, pri čemu je zaposlenik korisnik i ugovaratelj osiguranja, plaćena premija se smatra plaćom odnosno dijelom mjesečne plaće i priznati je trošak poslodavca. U tom slučaju se porezna olakšica može priznavati i kod obračuna mjesečne plaće. O tome, odnosno o mogućim poreznim uštedama s te osnove, pišemo u ovom članku.
Hashtags: